לחצן קריזמה פנאומטי

לחצן אוקיאניה פנאומטי

לחצן סלינה פנאומטי

לחצן בלינק פנאומטי

לחצן טרנד פנאומטי